Przypadki nie istnieją.

Każde wydarzenie i każda decyzja w Twoim życiu prowadziły Cię do miejsca,
w którym obecnie się znajdujesz.
Jeżeli jesteś na tej stronie to znaczy, że poszukujesz osoby,
która pomoże Ci pewne sprawy poukładać.

Pozwól, że przybliżę Ci kim jestem
i czym zajmuje się moja Pracownia.

Witam Cię w przedsionku Pracowni Psychoterapii i Seksuologii.

Od kiedy pamiętam pasjonowały mnie układanki, łamigłówki, zagadki i tajemnice. Cały ten proces porządkowania chaosu i efekt końcowy – harmonia. Dlatego studiowałam psychologię i zajęłam się psychoterapią – z zamiłowania i … z powołania.

Prowadzę psychoterapię dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Zajmuję się konsultowaniem i terapią problemów związanych z relacjami i życiem seksualnym.
A dla tych, którzy wolą zapobiegać niż leczyć, lub pragną po prostu zgłębić swoją seksualność, oferuję edukację seksualną.
Propozycję edukacji seksualnej i szkoleń z tego zakresu kieruję także do Instytucji.

Zakamarki ludzkiej psychiki to moja pasja. Zawsze staram się znaleźć odpowiedni klucz do układanki. Dlatego ciągle działam, przez co wzbogacam swoje kwalifikacje. Jestem w trakcie długiego i żmudnego procesu zdobywania certyfikatu seksuologa klinicznego. Moja praca jest pod stałą kontrolą superwizorów. Na bieżąco zapoznaję się z fachową literaturą, biorę udział w specjalistycznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Joanna Rogowska


Psycholog

pięcioletnie studia mgr na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Psychoterapeutka

czteroletnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP)

Specjalistka pomocy psychologicznej
w dziedzinie seksuologii

studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Seksuolog kliniczny
w trakcie specjalizacji

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Oferta

Psychoterapia

To cykl cotygodniowych spotkań trwających 45 minut. W trakcie sesji wspólnie pracujemy nad celami jakie zostały postawione podczas kilku pierwszych spotkań konsultacyjnych.
Sesje prowadzę zgodnie z zasadami sztuki psychoterapii psychodynamicznej, a ich kształt dopasowuję zawsze do konkretnego Pacjenta.


Terapia seksuologiczna

Cykl spotkań, których celem jest rozpoznanie i leczenie problemów natury seksualnej. Podczas sesji pomagam w akceptacji własnej seksualności Pacjenta, w zbudowaniu poczucia komfortu oraz umiejętności czerpania radości i przyjemności z kontaktów intymnych. Czasami problemy seksualne uwikłane są w ogólne trudności Pacjenta. Wówczas pomoc seksuologiczna polega na przejściu przez proces psychoterapii.


Konsultacje

Zazwyczaj są to 4 spotkania, podczas których staram się, wspólnie z osobą, która się do mnie zgłosiła, określić charakterystykę i źródło tego, z czym przyszła. Gdy zostaje to zdefiniowane, ustalam i proponuję odpowiednią formę oddziaływania. Aby metoda pracy została optymalnie dostosowana do potrzeb, zdarza się, że przekierowuję do innego specjalisty.


Poradnictwo

Na podstawie wiedzy, którą posiadam, opartej na wynikach badań naukowych, pomagam w rozwiązaniu konkretnych problemów życiowych osoby, która się do mnie w tym celu zgłasza.


Edukacja seksualna

Są to działania mające na celu wspieranie rozwoju psychoseksualnego i dostarczanie najnowszej wiedzy o seksualności człowieka. Edukacja seksualna jest zawsze jednym z etapów terapii seksualnej. Może być jednak osobną formą oddziaływania.


Szkolenia

Proponuję szkolenia z zakresu seksualności, dokładnie dopasowane do potrzeb zamawiającego, zarówno pod względem tematyki jak i formy. Zajęcia opracowuję w odpowiedzi na indywidualne zamówienie. Zazwyczaj mają one formę wykładowo-warsztatową, gdyż sądzę, że wiedza merytoryczna powinna przeplatać się z praktycznymi umiejętnościami.

FAQ

Kim jest psycholog?
Zawód psychologa może wykonywać osoba, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub otrzymała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne z polskim. Ponadto posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dobrze posługuje się językiem polskim.
Kim jest psychoterapeuta?
W Polsce obecnie brakuje przepisów regulujących zawód psychoterapeuty. Uzyskanie tytułu magistra psychologii nie upoważnia do bycia psychoterapeutą. Ponadto psychoterapeutą nie musi być psycholog.
Psychoterapeuta to osoba, która: uzyskała certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychoterapeutą może być także osoba posiadająca wykształcenie wyższe – medyczne/humanistyczne, która ukończyła rekomendowane szkolenie z zakresu psychoterapii (lub jest w jego trakcie).
Psychoterapeuta, który dba o swój rozwój zawodowy regularnie korzysta z superwizji i sam przeszedł proces terapeutyczny.
Czym jest psychoterapia?
To forma oddziaływania psychologicznego mająca na celu łagodzenie lub leczenie zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, oraz wywierająca wpływ na zachowanie.
Co to jest seksualność człowieka?
Seksualność stanowi wrodzoną cechę ludzkiego organizmu. Określana jest jako naturalna potrzeba człowieka i jeden z zasadniczych czynników motywujących do podejmowania więzi, oraz kontaktów międzyludzkich.
Seksualność jest integralną częścią osobowości każdego człowieka, częścią której rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak: potrzeba kontaktu, intymności, przyjemności, wyrażania uczuć, czułości, miłości. Pełen rozwój tej części osobowości, podobnie jak każdej innej, jest warunkiem koniecznym dla indywidualnego, międzyludzkiego i społecznego zdrowia (Imieliński K., 1990; Skrzypulec V., 2005; Beisert M., 2006).
Co to jest psychoterapia psychodynamiczna?
To forma psychoterapii zorientowana na emocje i ich wyrażanie. Psychoterapeuta psychodynamiczny jest po to by pomóc Pacjentowi opisać i nazwać własne uczucia, także te z których Pacjent nie zdaje sobie sprawy (które są nieświadome), a mimo to wywierają wpływ na jego życie.
W trakcie psychoterapii bada się problematyczne emocje i myśli, których Pacjent z różnych powodów stara się unikać. Terapeuta koncentruje się na unikach stosowanych przez Pacjenta, zgłębia je i objaśnia.
Omawia się doświadczenia z przeszłości, na podstawie których wyjaśniane są teraźniejsze trudności Pacjenta. Terapeuta poznaje wczesne przeżycia, ich związek z aktualnymi uczuciami oraz ich wpływ na obecne życie Pacjenta.
Psychoterapia psychodynamiczna służy zidentyfikowaniu powtarzających się w myślach i uczuciach Pacjenta tematów i wzorców. Terapeuta pomaga Pacjentowi rozpoznać i zrozumieć także nieświadome powody powtarzających się w danych okolicznościach myśli i uczuć.
 
Psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się na związkach interpersonalnych i relacji terapeutycznej. Jakość relacji między Pacjentem, a terapeutą dostarcza wielu istotnych informacji służących rozpoznaniu problemów Pacjenta. Analiza zmian jakie zachodzą w trakcie trwania tej relacji powoduje, że pozaterapeutyczne relacje Pacjenta stają się bardziej niż dotychczas zadowalające.
Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na materiale jakim jest świat fantazji Pacjenta. Terapeuta zachęca Pacjenta do mówienia o tym wszystkim, o czym w danej chwili myśli. Świat fantazji stanowi bogate źródło informacji na temat tego jak osoba postrzega siebie i innych, interpretuje i nadaje sens swoim doświadczeniom, odnajduje radość i znaczenie życia.
Podstawowym narzędziem tego rodzaju terapii jest rozmowa.
Podstawą interwencji terapeutycznej, którą może być wypowiedź terapeuty, bądź umyślne wycofanie się z aktywności, jest rozumienie Pacjenta i nieoceniający stosunek do niego.
Co to jest seksuologia?
Seksuologia to nauka o życiu uczuciowo-seksualnym, jego zaburzeniach oraz kształtowaniu i rozwoju więzi między ludźmi.
Kim jest seksuolog?
Seksuolog to lekarz lub psycholog, który uzyskał certyfikat seksuologa klinicznego przyznawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PTS z dnia 27 czerwca 2014 r. tytułu seksuologa może używać tylko osoba, która zgodnie z Regulaminem PTS uzyskała Certyfikat Seksuologa Klinicznego. Żadne studia, w tym podyplomowe, nie dają uprawnień do używania tego tytułu.
Co się wydarza podczas psychoterapii?
Psychoterapia to przede wszystkim relacja dwóch osób i choć wydawać by się mogło, że jest ona zwykłą rozmową to jednak w czasie jej trwania zachodzi wiele istotnych, z punktu widzenia psychoterapeuty, zdarzeń, które w trakcie trwania psychoterapii są omawiane. Chodzi przede wszystkim o: - wydarzenia zachodzące w relacji między Pacjentem a terapeutą, - opór przed zmianą ujawniany przez Pacjenta, choć zgłosił się na psychoterapię, by się zmienić, - zdobywanie przez Pacjenta nowej wiedzy o sobie, - pozbywanie się przez Pacjenta wewnętrznych napięć i uczenie nowych zachowań oraz umiejętności.
Czy psychoterapia jest skuteczna?
Badania wskazują, że osoby zgłaszające się na psychoterapię do wykwalifikowanych specjalistów w celu rozwiązania swoich problemów nie tylko uzyskali pomoc, której poszukiwali ale także odnieśli inne korzyści: polepszyli zdolności tworzenia związków z innymi ludźmi, nauczyli się radzenia sobie z codziennym stresem, zwiększyli poziom zadowolenia z życia, zaczęli lepiej rozumieć samych siebie, wzrosła im pewność siebie i samoocena. Z badań wynika, że psychoterapia psychodynamiczna niesie trwałe korzyści z leczenia. Nie tylko łagodzi symptomy, ale także rozwija wewnętrzne zdolności i zasoby pozwalające na bogatsze i bardziej satysfakcjonujące życie. (na podst. Seligman M. E., 1995; Shedler J., 2010)
Co to jest superwizja?
Superwizja polega na omawianiu przez psychoterapeutę swojej pracy z bardziej doświadczonym kolegą. Jest to stała i regularna współpraca. Podczas superwizji rozważone zostają kwestie budzące wątpliwości psychoterapeuty. Jest to również forma przeanalizowania i odreagowania emocji związanych z procesem terapeutycznym, które się w psychoterapeucie pojawiają. Superwizja bez wątpienia służy efektywności pracy terapeuty. Przede wszystkim zmniejsza ryzyko popełniania przez niego błędów.
Dlaczego psychoterapeuta powinien przejść własną terapię?
Dzięki temu, że psychoterapeuta sam był w roli osoby poddającej się terapii – przeżywał to samo co jego Pacjenci, łatwiej mu zrozumieć ich uczucia, przeżycia i stworzyć odpowiednią atmosferę. Praca psychoterapeuty opiera się w dużej mierze na wykorzystywaniu własnych zasobów psychicznych. Dlatego też psychoterapeuta musi umieć przyjmować informacje zwrotne na swój temat oraz posiadać zdolność do odkrywania swoich słabych stron. Ponadto powinien posiadać wiedzę o sobie (samoświadomość), mieć zintegrowaną, dojrzałą osobowość, dążyć do samorozwoju. Rola psychoterapeuty wiąże się ze sporym obciążeniem psychicznym dlatego psychoterapeuta musi rozwinąć świadomość i wewnętrzną siłę. Wszystko to osiąga dzięki doświadczeniu w terapii własnej. W trakcie szkolenia z psychoterapii dochodzi do weryfikacji cech osobowościowych przyszłego terapeuty. Dzięki czemu osoby, które z różnych powodów nie mogą być psychoterapeutami, nie mają możliwości ukończenia szkolenia.

Kontakt

Joanna Rogowska

tel. 796 476 867

Warszawa

Następny krok należy do Ciebie.
Jeżeli zapukasz do mojego gabinetu, chętnie Cię poznam i pomogę Ci znaleźć klucz do Twojej układanki, jeśli tego właśnie potrzebujesz.